Historie rodu knínských Břicháčků

   Rodopisné dokumenty

 

 

Prapor města

Břicháčkové nepatří k nejstarším knínským rodům, přesto jejich sepětí s tímto malebným podbrdským městečkem trvá bezmála dvě století a již osmou generaci.

Tomáš Břicháček  t.brichacek@seznam.cz

 

 

 

 

HISTORIE KNÍNSKÝCH BŘICHÁČKŮ:

Pásl ovčák ovce (2012) – dokumentární film o původu rodu knínských Břicháčků – o staroknínském ovčáckém mistru Tomáši Břicháčkovi (178?–1829) a jeho ženě Anně Břicháčkové roz. Prachejlové (179?–1861), kteří se usídlili v Kníně koncem roku 1816 nebo začátkem roku 1817

Rozruch v Čtenářské besedě (2013) – dokumentární film o řezníku a hostinském Janu Břicháčkovi (1828–1899) a jeho ženě Anně Břicháčkové roz. Nevařilové (1829–1891), druhé generaci knínských Břicháčků v naší linii. Jan Břicháček byl významnou osobností politického, spolkového a kulturního života Nového Knína 19. století.

Z pamětí hostince „Na Kovárně“ (2014) – dokumentární film o řezníku a hostinském Janu Břicháčkovi (1858–1935) a jeho ženě Marii Břicháčkové roz. Maršovské (1863–1933), třetí generaci knínských Břicháčků v naší linii. Manželé Břicháčkovi provozovali řeznictví a hostinec „Na kovárně“ v Novém Kníně č.p. 96

 

 
  Břicháčkovi      Praha / Nový Knín      8. 9. 2014